Uppstart utvecklingsresan

Det var första gången många av oss sågs på riktigt. Därför kändes det efter en presentationsrunda och berättelse om rörelserikedom som en självklarhet att ge sig på praktisk tillämpning.

”Många verkade uppskatta möjligheten att på riktigt få uppleva och prova på en positiv utmaning som designats för att främja rörelserikedom, jämfört med att bara lyssna och försöka förstå vad det kan innebära”

Grim Jernudd, samordnare för Utvecklingsresan 

Vi kom överens om att under den inledande perioden HT21 göra gemensamma djupdykningar i olika ämnesområden med 2-3 veckors mellanrum. Kallelser till utbildningar görs till deltagare via mejl. Material och bildspel som används i vid utbildningstillfällen kommer i efterhand tillgängliggöras för alla i en mapp på Google Drive. Information om Utvecklingsresans upplägg och bakgrund kommer finns här på Mötesplats Stöckes hemsida. 

Nästa steg på Utvecklingsresan tar vi redan på måndag den 25/10. Då träffas vi kl 20.00-21.30 i Dragonhallen. Fördjupning om rörelserikedom och designprinciper för en god utvecklingsmiljö på agendan.

Fördjupning rörelserikedom

I måndags träffades ett tiotal deltagare på Utvecklingsresan för att dyka lite på djupet i den filosofiska grund som rörelserikedom vilar på och ytterligare förslag på vad det i praktiken kan innebära att vara ledare och anamma ett förhållningssätt som främjar rörelserikedom. Innehållet utgjordes av exempelövningar och ökad kännedom om ”fallgropar” som riskerar att få utvecklingsmiljöer att kännas otrygga.

En av faktorerna som lyftes är åskådareffekten, känslan av att vara iakttagen. Åskådareffekten kan förstärka rädslan för att göra fel. Den kan begränsa utövares benägenhet att våga prova nya saker, inlärning och prestation. Det är därför viktigt att som ledare kunna identifiera situationer när åskådareffekten kan ha en negativ inverkan på utövares deltagande. Det långsiktiga målet är att alla utövare ska vara bekväma med att röra på sig med och framför alla människor, men det är något man vänjer sig vid stegvis.  

Tack alla som deltog med stort engagemang i så väl praktiska övningar som samtal om möjligheter och utmaningar.  

Här näst väntar en serie utbildningstillfällen som kommer handla om icke-linjär pedagogik. Detta under ledning av Mark O’Sullivan, som sedan 2017 arbetat med att utveckla AIKs ungdomsfotboll. Här kan du läsa mer om den filosofi och syn på lärande O’Sullivan förespråkar: https://www.aikfotboll.se/nyheter/ickelinjar-pedagogik

 

Intro non-linear pedagogy

Sent i söndags den 7/11 kopplade ledargänget i Stöckebygden upp sig för att höra Mark O’Sullivan berätta om icke-linjär pedagogik och en ny syn på lärande. O’Sullivan är ansvarig för att utveckla och kvalitetssäkra AIK fotbolls ungdomsverksamhet och jobbar samtidigt med en doktorsavhandling som handlar just om pedagogik och lärande i rörelsesammanhang.

Icke-linjär pedagogik betyder i sin enkelhet att små insatser kan få stora effekter, och stora insatser kan få liten betydelse. Några av teorins underliggande principer innebär att:

Ledarens uppgift är att vägleda, utmana och stötta.

Utövarna antas vara naturligt nyfikna, vilja utforska och upptäcka.

Lärande sker när individen anpassar sina tillvägagångssätt och lösningar till förändringar i miljön.

Främja lärande genom att förändra miljön, materialet som används och/eller uppgiften.

O’Sullivan uppmanade ledarna att skicka mejl till honom där de berättar om sitt ledaruppdrag och om sina utövares behov och intressen. Detta för att ge en mer nyanserad bild av deras förutsättningar och för sammanhanget han skulle komma till på workshopen två veckor senare.

WS non-linear pedagogy

I onsdags den 17/11 fick vi besök av Mark O’Sullivan som ledde en workshop för ledarna på Utvecklingsresan i Stöcksjö skolas idrottssal.

Workshopen inleddes med en teoretisk dragning och påminnelse om den icke-linjära pedagogikens centrala principer. Utöver det som nämndes vid vår första träff fick vi hur mer förståelse för:

Värdet i att koppla ihop perception och handling (vilket kan jämföras med att nöta repetitioner som en maskin, under omständigheter som i låg grad speglar tävlingssammanhanget).

Uppmuntra utövare att fokusera sin uppmärksamhet externt och på rörelsens utfall (snarare än internt, hur det känns i kroppen).

Förvänta dig och respektera varierande lösningar till rörelseutmaningar (jämfört med konformitet, antagande om att det finns ett universellt korrekt sätt att utföra en rörelse som alla ska lära sig).

Vi fick sedan prova på och utveckla några praktiska övningar. Air-hockey och Sten-sax-påse-jaga-runt-konerna gjorde starka intryck på Grim. Nu gäller det för oss som är med på Utvecklingsresan att ta idéerna vidare och fundera på vad det skulle kunna innebära att designa vår egen verksamhet utifrån de principer som kändes mest relevanta och värdefulla för just oss

Uppföljning

I söndags kväll hade vi digital uppföljningsträff om non-linear pedagogy och lärande med Mark O’Sullivan. Ett fåtal ledare slöt upp och fick en kort påminnelse om nyckelprinciperna för teorin, för att sedan prata om insikter som gjort starka intryck och egna erfarenheter från de senaste veckorna.

På onsdag kommer Grim göra besök hos träningsgrupperna Storm och Lava för att leda en del nya aktiviteter och snacka ihop sig med ledarna om idrottsspecifika utvecklingssteg utifrån idéerna om rörelserikedom och non-linear pedagogy.

Nu har alla planerade aktiviteter för den här hösten genomförts och vi önskar alla en god julledighet. Vi ser fram emot att efter årsskiftet komma i gång med skapande av egna aktiviteter och idrottsspecifika övningsbanker.

Scroll to Top