Klätterberget

Steg 1

Rörelse är en viktig förutsättning för människors hälsa och välbefinnande. Rörelse och motion har inte bara positiva fysiska effekter utan flertalet studier har också visat positiva effekter på människors psykiska hälsa och förmågor som inlärning och koncentration. Rörelseförmågor innefattar motoriska grundformer såsom att åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, stödja, rulla/rotera, balansera, kasta och fånga.

Ett önskemål som framkom i workshopen med barnen på Stöcke skola var att det också skulle finnas inslag av musik i kombination med rörelse någonstans i anläggningen- gärna i entrén. De beskriver erfarenheter av att sitta sysslolösa och vänta på att föräldrar ska fika klart. Det fanns en önskan om en scen i anslutning till caféet som bjöd in till musik, dans och underhållning. Exempelvis möjligheten att dansa till Just Dance mot en storbild i entrén. Bilden ett illustrerar någonstans för barnen att hänga medan föräldrar fikar och bild två illustrera en person som står och dansar på en scen i entrén. 

Steg 2

Vi förmedlade barnens inspel till vår arkitekt Arkinova som därefter ritade upp ett förslaget med en öppen entré som uppmuntrar till rörelse och där barnen kan ”hänga” medan de väntar på sina föräldrar som fikar. I och med att entrén ligger i anslutning till café och restaurangdelen har föräldrarna också god uppsikt över sina barn.

Steg 3

För att tillmötesgå önskemålen tillfrågades  vår samarbetspartner RISE om att lägga till ett digitalt lager på prototypen. En uppgift de tog sig ann med glädje. Nu har klätterberget 5 digitala installationer där barnen uppmanas att bland annat slå/snurra och trycka på installationerna för att på så sätt skapa musik.  Dessutom kan barnen tillsammans utmana sig och se om de kan få samtliga blommor på den svarta boxen överst på rörelseberget att lysa samtidigt. Klätterberget används flitigt.

Utmaningen med att utveckla klätterberget har varit att skapa en multifunktionellprototyp som kan vara användbar för många olika områden. Exempelvis som häng yta för att visa film på storbildsskärm i entrén samtidigt som den ska uppmana till rörelse och dessutom klä in anläggningens rutschkana. 

 

 

Scroll to Top