Klättertrappan

Steg 1

Barnen i Stöcke har under ett flertal workshops varit med i skapandet av Mötesplats Stöcke. De har praktiskt provat sig fram genom att bygga prototyper av rörelsefrämjande lösningar. Några av barnens idéer har vi sedan förverkligat. Klättertrappan är ett exempel.

På bilden här till höger ser ni prototypen som togs fram av ett barn på Stöcke Skola under en workshop vi genomförde år 2019.

Bilden illustrerar en trappa där besökare ska kunna dra sig upp med rep eller rutscha ner. Barnet föreslog också att det skulle finnas lampor eller kuddar i trappen.

Steg 2

Efter workshopen med barnen valde vi att ihop med vår arkitekt Arkinova skissa vidare på en annorlunda trapp där barnets idé blev viktig inspiration för utformningen. I och med tillgänlighetstsaspekten var den traditionella trappen tvungen att vara fri från kuddar och annat. Däremot visade det sig fullt möjligt att bygga en annorlunda transport vid sidan av trappen. Vilket Arkinova också tog fram förslag på, varpå det är det är det förslaget vi ser på bilden till höger.

Steg 3

Efter att vi beslutat att bygga klättertrappan tog vi kontakt med Unisport som är en lekutrustningsleverantör. Ihop med Unisport utvecklade vi klättertrappen vidare och bestämde vilken lekutrustning trappen skulle utsmyckas med. 

I utsmyckningsprocessen deltog även RF SISU Västerbotten och Change the Game, två organisationer som i sina befintliga verksamheter jobbar med rörelserikedom.  Representanter från vardera organisation sitter också med i arbetsgruppen för ett pågående Arvsfonden-projekt vi bedriver med fokus på att utveckla anläggningar som uppmuntrar till spontan rörelse.

Tanken är att klättergreppen ska byta plats för att skapa en föränderlig prototyp. Även klättergreppen går att flytta. Det har möjliggjorts tack vare att vi valt att använda klättergreppsskivor som bas.

Utmaningen med prototypen har varit säkerhetsaspeken.Trappen kan upplevas brant. Inte minst för mindre barn finns det en fallrisk. Det gäller även för personer med exempelvis synnedsättning. För att minska risken för fall har vi valt att placera en skohylla som ett avskärmningskydd. Vi har även valt att dela upp trappen med tre mjuka blå lister som ska ha en funktion som stoppskydd vid eventuella fall.

 

Trappa
Scroll to Top