Ninjakorridorren

Steg 1

Att vi byggt en anläggning för att uppmuntra till spontanrörelse handlar inte om att vi bara fokuserar på själva idrottshallen eller gymmet utan hur övriga ytor som exempelvis korridorerer kan skapas, anpassas och utformas för att bli integrerade delar av hela anläggningens fokus på rörelseglädje/-rikedom.I en workshop ihop med barn från Stöcke Skola skissade en av eleverna på just det, ni ser elevens skiss till höger.

Som syns på skissen uppmuntrar förslaget till att klättra, hoppa, hänga och svinga sig fram. Tanken från eleven var att skapa något som känns roligt- och det fanns också idéer på att kunna kasta in en boll i ett hål och att man ska få något tillbaka när man gör det, exempelvis en biobiljett. Prickarna på golvet symboliserar  lampor som besökarna skulle kunna springa slalom mellan. Det skulle finnas en ”måla här station”- där  besökare skulle ges möjlighet att måla på den annars tråkiga vita väggen.  De avklippta sugrören symboliserar klättersteg och hålen på väggen symboliserar klättergrepp.

Steg 2

Vår aritekt Akrinova skissade vidare på barnets idé och inspirerades av att ha hängde bollar i taket som barnen skulle kunna ta sig fram via. 

Steg 3

Vi själva inspirerades av barnets idé att nyttja väggen i korridorren för att ta sig fram och det slutade med att det blev en kombination.

Efter ett flertal möten med Unisport (lekrustningsleverantör) och totalentreprenören Selbergs Entreprenad AB togs beslutet att förstärka taket i korridorren för att möjliggöra för hängande lekutrustning.

Unisport utvecklade därefter en lösning med en skena som kunde fästas i korridorrens tak och med hänsyn till tillgänlighetskraven blev placeringen av skenan mot väggen och inte centrerat i korridorren. 

Väl när skenan och klätterväggen var på plats beslutade projektets arbetsgrupp med representanter från RF SISU Västerbotten, Change the game och RISE att lägga till ett digitalt lager samt att bygga banan i tre olika svårighetsnivåer. 

Vid banans start finns idag en startknapp. När besökare trycker på start börjar pucken på kommande nivå att lysa. Totalt finns tre nivåer och tre puckar. 

Utmaningen med installationen har varit att bygga enligt byggkraven och att minimera risken för skador. Ett exempel på en ändring som gjorts i utvecklingsprocessen av prototypen är bland annat att avstampen i stål som tidigare var till för fötterna nu  är till för att hänga i. Ändringen beror på att det tidigare fanns en risk att barnen trillade ner på avstampen vilket kunde ha orsakat skador.

Korridoren
EDCA8441-D97C-440E-B1F1-6DC8F32498BB
Scroll to Top