Rörelseräcket

Steg 1

Tankar om rörelse måste genomsyra offentliga miljöer ändå från planeringsprocessen till bygg- och förvaltningsprocessen. Rörelserika offentliga miljöer kräver således ett systemperspektiv där olika aktörer i processen är med och får kunskap om varför vissa beslut fattas. Utformning av räcken i en idrottshall är ett praktexempel på när man traditionellt sätt bygger bort möjligheten att röra på sig för att istället tillmötesgå byggnadskrav och säkerhetspespektivet. I Mötesplats Stöcke har vi vänt på systemperspektivet- och inspirerats av barns tankar.

Barnen på Stöcke Skola beskrev i en workshop att det är tråkigt att bara sitta still på en läktare och titta på. I ett förslag visar en elev att det är något som man bör ändra på, åskådare bör bli mer aktiva! Barnen har uppmärksammat och upplevt att de gärna sker något annat än sittande när man är åskådare. Visserligen sker glädjerörelser när de man hejar på lyckas med något eller när man peppar genom ramsor mm. Det barnen visar på i denna modell är en mer diskret rörelse som sker för den egna kroppen och som inte är relaterad till det som händer på plan. Barnets modell visar olika mjuka mattor som man kan studsa och hoppa på

Steg 2

I ett försök att tillmötesgå barnets modell togs det fram tre olika skisser från vår arkitekt Arkinova. I de tre olika förslagen står den aktiva åskådaren i centrum. 

Dessvärre gick en tunnelgång i hallens tak inte att möjliggöra med referens till brandskyddsregler. Och med anledning av läktarens smala övre del föll nedsänkta studsmattor bort för att uppnå tillgänlighetskraven. Slutligen föll rutschkanan bort som ett alternativ för att sikten påverkades negativt från läktaren.

Steg 3

Efter flera möten och en lång utredningsprocess kunde vi tillslut landa ett accepterat förslag. Ett så kallat ”rörelseräcke” . Räcket har en kombination både som fallskydd och hindrar rullstolar från att rulla ner på läktaren, räcket stimulerar också till rörelse och upplevs inte som en barriär mellan idrottshallens golv och läktaren. Som syns på nedersta bilden är rörelseräcket smalt och därmed uppnår vi också tillgänlighetskraven. Idag används installationen också som extra sittplatser och ryggstöd.

 

Scroll to Top