Korridoren

Beskrivning

Tar du dig hela vägen utan att nudda mark? Hinner du fram till nästa lampa medan den blinkar?

Klätterkorridoren finns i Mötesplatsens nedervåning utanför omklädningsrummen. Den har delats in i tre sektioner med olika utmaningsnivåer. På klätterväggens första del sitter alla grepp relativt nära golvet och tätt ihop. På väggens andra del sitter greppen lite högre upp och med lite längre avstånd emellan. På den tredje sektionen sitter greppen på väggens övre del och med ännu längre avstånd emellan. Mellan sektionerna finns en ribbstol där du kan stå, med möjlighet till återhämtning, samt markerar var de olika sektionerna slutar och börjar.

Det finns lysande knappar i början och slutet av varje sektion på klätterväggen som kan användas som start och mål.

Föregående bild
Nästa bild

Historien bakom korridoren

Barnen i Stöcke har under ett flertal workshops varit med i skapandet av Mötesplats Stöcke. De har bland annat byggt små prototyper för olika lösningar. Korridoren är ett exempel där vi inspirerats av barnens förslag till lösningar och försökt förverkliga i så stor mån som möjligt.

  1. Våren 2019 hölls två workshops där barnen bland annat byggde en prototyp för korridoren, se bild. Den visualiserade hur besökare kan klättra, hoppa, hänga och svinga sig fram. De avklippta sugrören symboliserade klättersteg och hålen i väggen symboliserade klättergrepp. Det fanns även idéer på att kunna kasta in en boll i ett hål och sedan exempelvis få en biobiljett.
  2. Tillsammans med våra samarbetspartners Arkinova, Unisport och RISE utformades förslag och skisser för korridoren.
  3. Unisport monterade klätterskivor och skenor. Tillsammans med RF SISU och Change the game fortsatte vi sedan att montera fast rep, klättergrepp och annan utrustning. Prototypen är föränderlig eftersom greppen kan flyttas.
  4. RISE monterade ett digitalt lager med fyra knappar mellan de olika sektionerna.
  5. Korridoren testades
  6. Unisport monterade ytterligare klätterskivor och skenor på andra sidan och utifrån barnens önskemål monterades även en liten linbana för att svinga sig från vägg till vägg.
  7. Våren 2023 höll vi en ny workshop där Stöcke-barnen skissade på dekaler för golv och väggar i mötesplatsen. Vår konstnär Jessica från Persikomy tog idéerna vidare och gjorde dekaler med vattentema som trycktes och klistrades på golvet i korridoren.

Vårt varmaste tack

Stort tack till alla som varit med och förverkligat korridoren; barnen i Stöcke, Umeå kommun, Stöcke skola, Helena Tobiasson, Arkinova, Selbergs Entreprenad, RF SISU, Change the game, RISE, Unisport, Persikomy, Vinnova och Arvsfonden.

Rulla till toppen
Sök