Hjärtat

Historien bakom hjärtat

Finns det hjärterum så finns det stjärterum! Ett motto som inte bara passar in för hjärtat utan även för hela anläggningen. Alla är välkomna!  
 
Barnen i Stöcke har under ett flertal workshops varit med i skapandet av Mötesplats Stöcke.
 
  1. Vid workshops vårens 2019 byggde barnen olika prototyper för restaurangdelen, se bilder. De beskrev att det är tråkigt att bara sitta stilla och vänta på vuxna. En idé var att placera papperskorgarna högt så att skräpet måste prickkastas i korgen. Alla idéer har inte varit realiserbara, men vi har försökt utveckla en restaurangdel som både bjuder in till rörelse och vila.
  2. Under våren 2022, efter invigningen, höll vi workshop med barnen i årskurs 6 för att få hjälp med utformningen av restaurangdelen.
  3. Med utgångspunkt från barnens idéer vid de olika workshops som hållits tog vi kontakt med JL Montage och detaljsnickeri som hjälpte oss bygga ett stort trähjärta med mall från hjärtat i mötesplatsens logga.

Intill finns två rörelsefrämjande lösningar; twister och kan du hoppa högre än.

Föregående bild
Nästa bild

Vårt varmaste tack

Stort tack till alla som varit med och skapat de rörelsefrämjande lösningarna i restaurangdelen; barnen i Stöcke, Umeå kommun, Stöcke skola, Helena Tobiasson, Arkinova, JL montage och detaljsnickeri, Rastbergs bygg, Unisport, RF SISU, Change the game, Vinnova och Arvsfonden.

Rulla till toppen
Sök