Miljömässig hållbarhet

Vi har ingen planet B

Världen står inför stora miljömässiga utmaningar med ökande koldioxidnivåer, minskad biologisk mångfald och hotade ekosystem och ekosystemtjänster. Kraftiga åtgärder kommer behöva vidtas för att vi ska kunna vända den här negativa trenden så att våra barn och barnbarn kan växa upp med hopp och framtidstro. Vi vill dra vårt strå till stacken.

En av de stora drivkrafterna till att vi startade Mötesplats Stöcke var just det faktum att Stöcke blivit en sovby till Umeå där service och aktiviteter centraliserats. Många familjer upplevde att de måste ha två bilar och skolbarnen bussades till och från stan för att ha idrottsundervisning.

Med utgångspunkt från det myntade vi vår slogan ”Vi bygger samhället där vi bor”. Vilket betyder att vi genom att skapa förutsättningar för aktiviteter, mötesplatser och service lokalt, minskar bilberoendet och reducerar CO2-utsläppen.

Minsta möjliga avtryck

När vi planerade Mötesplats Stöcke försökte vi optimera anläggningen för ett så litet avtryck som möjligt – både för bygget och byggnaden i sig, men också driften och den långsiktiga skötseln. Mötesplatsen ska leva länge och valen som görs från början har stor betydelse för framtiden.

Några exempel på miljömässiga val och prioriteringar vi gjort:

 • Inga onödiga kvadratmeter – så yteffektiva som möjligt.
 • Kompakt byggnad – liten yta mot mark.
 • Allt under ett tak – många funktioner i samma lokaler.
 • Flexibel utformning – smarta lösningar för större flexibilitet.
 • Inga fönster i idrottshallen – bättre energieffektivitet.
 • Genomgående optimering – granska, revidera, förbättra. 

Energisystem och energieffektivitet

Vi har valt att bygga en energieffektiv anläggning (25% bättre än BBR) och hålla hög grundnivå på installationer, system och styrning, däribland:

 • Bergvärmenanläggning för uppvärmning och varmvatten
 • Ventilationsaggregat med mycket god återvinningsgrad, RVX.
 • Intelligent behovsstyrning av ventilationsanläggningen (DCV (Demand Controlled Ventilation)
 • Uppvärmning av idrottshall med takvärmestrip
 • Golvvärme i omklädnings- och duschrum
 • Intelligenta styrningar som Stand-Alone men med möjlighet till uppkoppling för kommunikation och visualisering.
 • Solcellsanläggning bestående av 28 solcellspaneler har installerats. Uppskattad produktion ca 11 000 Kwh, vilket motsvarar försörjning av två nyproducerade villor. CO2-besparingen uppskattas bli 1 ton per år.
 • Vid parkeringen har fyra laddstolpar för elbilar installerats. 
Med stöd av:

Sunda material val

Nästa aspekt med betydelse för det miljömässiga avtrycket är materialvalen. Vi har livscykeltänket med oss och har i första hand valt material som är grönmarkerade i byggvarubedömningen och har låg CO2 i tillverkningsskedet. 

För oss har det varit viktigt att välja material av hög kvalitet, med lång livslängd och göra valen utifrån ett långsiktigt perspektiv. Även val av ytskikt och färgsättning har gjorts utifrån hur material åldras och slits för att skapa en helhet som håller över tid.

Exempel på val vi gjort:

 • Limträstomme
 • Linoleum- och trägolv
 • Värmebehandlad träfasad
 • ECO-betong

Återvinning och återbruk

Vi har sorterat och återvunnit spillet från byggprocessen. Vi har även tagit tillvara på vissa delar av materialet. Detta har vi sedan använt i kreativa workshops för design och utformning av rörelserika lösningar tillsammans med barn och unga.

Restaurangen i Mötesplats Stöcke är inredd med bygdens gamla stolar och merparten av all inredning i Innovation X är återbrukad. 

Mer hållbara med Orbital Systems cirkulära duschsystem

Tack vare vårt samarbete med Orbital Systems sparar vi stora vatten och energi. Något som kommer att kunna kommuniceras till våra besökare på ett intressant och lärorikt sätt.

Besökare som nyttjar lokalerna kommer kunna följa de positiva effekter som Orbital Sytems produkter har på vatten- och energiförbrukning och förhoppningen är att detta ska öka intresset för klimat- och miljöfrågor i allmänhet.

Precis som Orbital System själva, vill vi inspirera till ett paradigmskifte inom vattenanvändning, vilket vi nu gör som den första offentliga anläggningen i Norrland som återvinner vatten.

Läs mer om Orbital Systems, deras produkter och vision här.

Rulla till toppen
Sök