Miljömässig hållbarhet

Vi har igen planet B

Världen står inför stora miljömässiga utmaningar med ökande koldioxidnivåer, minskad biologisk mångfald och hotade ekosystem och ekosystemtjänster. Kraftiga åtgärder kommer behöva vidtas för att vi ska kunna vända den här negativa trenden så att våra barn och barnbarn kan växa upp med hopp och framtidstro. Vi vill dra vårt strå till stacken.

En av de stora drivkrafterna till att vi startade Mötesplats Stöcke var just det faktum att Stöcke blivit en sovby till Umeå där service och aktiviteter centraliserats. Många familjer upplever att de måste ha två bilar och skolbarnen bussas till och från stan för att ha idrottsundervisning.

Med utgångspunkt från det – myntade vi vår slogan ”Vi bygger samhället där vi bor”. Vilket betyder att vi genom att skapa förutsättningar för aktiviteter, mötesplatser och service lokalt minskar bilberoendet och reducerar CO2-utsläppen.

IMG_9624

Minsta möjliga avtryck

När vi planerat Mötesplats Stöcke har vi försökt optimera anläggningen för ett så litet avtryck som möjligt – både för bygget och byggnaden i sig, men också driften och den långsiktiga skötseln. Mötesplatsen ska leva länge och valen vi gör nu har stor betydelse för framtiden.

Några exempel på miljömässiga val och prioriteringar vi gjort:

– Inga onödiga kvadratmeter – så yteffektiva som möjligt. 
– Kompakt byggnad – liten yta mot mark.
– Allt under ett tak – många funktioner i samma lokaler.
– Flexibel utformning – smarta lösningar för större flexibilitet. 
– Inga fönster i idrottshallen – bättre energieffektivitet.
– Genomgående optimering – granska, revidera, förbättra. 

Sunda materialval

Nästa aspekt med betydelse för det miljömässiga avtrycket är materialvalen. Vi har livscykeltänket med oss och har i första hand valt material som är grönmarkerade i byggvarubedömningen och har låg CO2 i tillverkningsskedet. 

För oss är det viktigt att välja material av hög kvalitet, med lång livslängd och göra valen utifrån ett långsiktigt perspektiv. Även val av ytskikt och färgsättning är gjorda utifrån hur material åldras och slits för att skapa en helhet som håller över tid.

Exempel på val vi gjort;
– Limträstomme
– Linoleum- och trägolv
– Värmebehandlad träfasad
– ECO-betong

Vi strävar även efter att välja lokalproducerat och nyttja lokala leverantörer i den mån det är möjligt.

Energisystem och energieffektivitet

Vi har valt att bygga en energieffektiv anläggning (25% bättre än BBR) och hålla hög grundnivå på installationer, system och styrning, däribland:

-Bergvärmenanläggning för uppvärmning och varmvatten

-Ventilationsaggregat med mycket god återvinningsgrad, RVX.

– Intelligent behovsstyrning av ventilationsanläggningen (DCV (Demand Controlled Ventilation)

-Uppvärmning av idrottshall med takvärmestrip

– Golvvärme i omklädnings- och duschrum

-Intelligenta styrningar som Stand-Alone men med möjlighet till uppkoppling för kommunikation och visualisering.

– Solcellsanläggning bestående av 28 solcellspaneler har installerats. Dessa kommer producera 11 000 Kwh, vilket motsvarar försörjning av två nyproducerade villor. CO2-besparingen uppskattas bli 1 ton per år.

-Vid parkeringen har fyra laddstolpar för elbilar installerats. 

Med stöd av:
2_Logo_full clour_inverted_CMYK
green-1968596_1920

Återvinning och återbruk

Vi sorterar och återvinner spillet från byggprocessen och kommer dessutom ta tillvara vissa delar av materialet. Detta kommer sedan att bli material som används i kreativa workshops för design och utformning av rörelserika lösningar tillsammans med barn och unga.

Vi tittar även på hur återbrukat material och återbrukad inredning kan användas i Mötesplats Stöcke.

Mer hållbara med Orbital Systems cirkulära duschsystem

Tack vare vårt samarbete med Orbital Systems sparar vi stora mängder vatten och energi, något som vi också kommer att kunna kommunicera till våra besökare på ett intressant och lärorikt.

Besökare som nyttjar lokalerna kommer verkligen kunna följa de positiva effekter som Orbital Sytems produkter har på vatten- och energiförbrukning och förhoppningen är att detta ska öka intresset för klimat- och miljöfrågor i allmänhet.

Precis som Orbital System själva vill vi inspirera till ett paradigmskifte inom vattenanvändning, vilket vi nu kommer att göra som den första offentliga anläggningen i Norrland som återvinner vatten.

Läs mer om Orbital Systems, deras produkter och vision här.

Scroll to Top