Kan du hoppa högre än…

Historien bakom

Här kan du testa din spänst och inspireras av hur högt kända profiler hoppat.

Barnen i Stöcke har under ett flertal workshops varit med i skapandet av Mötesplats Stöcke. De har bland annat byggt små prototyper för olika lösningar. En prototyp visade en scen, se bild, som varit inspiration till pergolan som vi senare byggde.

  1. Vid workshops vårens 2019 byggde barnen olika prototyper för restaurangdelen, se bilder. De beskrev att det är tråkigt att bara sitta stilla och vänta på vuxna. En idé var att placera papperskorgarna högt så att skräpet måste prickkastas i korgen. Alla idéer har inte varit realiserbara, men vi har försökt utveckla en restaurangdel som bjuder in till rörelse. I mångt och mycket har vi provat oss fram och testat vad som funkat och vad som tyvärr inte funkat.
  2. Under våren 2022, efter invigningen, höll vi workshop med barnen i årskurs 6 för att få hjälp med utformningen av restaurangdelen.
  3. Med utgångspunkt från barnens idéer vid de olika workshops som hållits byggde vi en pergola. Den utvecklades sedan vidare med ett scengolv.
  4. Allt eftersom har vi provat olika lösningar för att uppmuntra till rörelse. Vi har bland annat testat hänga upp en stor korggunga, mindre gungor, hängmattor och smash-volleyboll, se bilder. Vi har även testat balans med slack-line. Tyvärr har ingen av dessa lösningar fungerat eftersom de äventyrat pergolans hållbarhet. Det har varit en utmaning att å ena sidan uppmuntra till rörelseglädje, men å andra sidan inte skapa något som stör restaurangens gäster.
  5. Slutligen valde vi att prova en lösning som vi kallar ”Kan du hoppa högre än..” Vi kommer sätta upp händer som visar olika profilers spänst. Stöcke IFs stjärna David Åhman når xxx.

Pergolan har även inretts med höga bord som ungdomarna önskat, en idélåda och twister. Intill finns vårt stora trähjärta där många får plats. ”Finns det hjärterum finns det stjärterum”. Ett motto som passar väl in i föreningens och mötesplatsens värderingar.

Bild 1 rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här
Bild 2 rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här
Bild 3 rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här
Föregående bild
Nästa bild

Vårt varmaste tack

Stort tack till alla som varit med och skapat de rörelsefrämjande lösningarna i restaurangdelen; barnen i Stöcke, Umeå kommun, Stöcke skola, Helena Tobiasson, Arkinova, JL montage och detaljsnickeri, Rastbergs bygg, Unisport, RF SISU, Change the game, Vinnova och Arvsfonden.

Rulla till toppen
Sök