Bokningsinformation

Information om bokning av idrottshall

Inpassage

Med din tagg ges du 45 min innan och 30 efter bokning åtkomst till:

 • Huvudentrédörrar på bägge plan
 • Dörrar in till idrottshallen (5 st)
 • Alla omklädningsrummen (6 st)
 • Gemensamma hörnförråd (2 st)
 • Teknikskåp (2 st) i idrottshallen.

Om du vill kan du lägga in en tillfällig kod så att spelare och föräldrar tar sig in efter dig. Skapa tillfällig kod:

 1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (tagg + pinkod).
 2. Tryck X för meny.
 3. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
 4. Tryck 6 för att komma till tillfällig kod och 5 för att välja.
 5. Ange en tillfällig kod (4-6 siffror). Avsluta med #
 6. På skärmen visas vilket klockslag koden upphör att gälla.
 7. Efter några sekunder återgår skärmen till sitt normalläge.

Efter bokningen är slut:

 • Ställ tillbaka eventuell utrustning i förråden och iordningställ lokalen i befintligt skick innan din bokade tid har passerat. Grovstäda idrottshall och omklädningsrum. Om ni upptäcker att det är dåligt städat eller undanplockat när ni kommer är det viktigt att ni meddelar detta för att ni inte ska drabbas av någon annans avgift.
 • Stäng dörrar till förråd, teknikskåp och omklädningsrum.
 • Kolla att ingen person är kvar och stäng dörrarna till idrottshallen efter dig.
 • Idrottshallen kan endast användas av personer som bokat tid. Om du låter dörrarna stå öppna eller tillåter personer som ej bokat tid att vara i idrottshallen är det på din bokning som ansvaret ligger om något händer/går sönder.

Övrig information:

 • Ljudanläggningen är styrd via timer som sitter i mittgången nere (mellan läktaren). Slå på timern för att använda ljudanläggningen. Den fungerar sedan i 8 timmar innan den måste slås på igen.
 • Städutrustning finns i ett av de gemensamma hörnförråden (tillsammans med innebandyutrustningen).
 • Mötesplats Stöcke vill gärna uppmuntra till möten och samnyttjande. Därför försöker vi ha dörrar öppna så mycket som det går för att främja spontan rörelse och att besökarna inspireras till rörelse/idrott. Det är dock du som bokat som bestämmer om det får vara personer i lokalen under din bokning och du har all rätt att säga till och avvisa personer om någon stör.
 • I lokalen finns 4 stora omklädningsrum (märkta A-D) och 2 mindre omklädningsrum (märkta E och F). Omklädningsrum A, B och E är uppmärkta för herrar och C, D och F för damer. Omklädningsrum A, C, E och F är tillgänglighetsanpassade genom att de är utan dörrstängare. Alla omklädningsrum är låsta dygnet runt, men kan öppnas genom tagg.
 • Gymmets gäster och idrottshallens gäster behöver nyttja samma omklädningsrum för ombyte och dusch. I första hand är det omklädningsrum A, C, E & F som nyttjas gemensamt. Dörrarna är märkt med information om att gymmets och idrottshallens gäster delar på rummen. Värdesaker bör ej lämnas kvar i omklädningsrummen.
 • I lokalen finns en restaurang, Zanas Taverna, som har öppettider mån-fre kl 11- 20, och lör-sön kl 12-20. 
 • Se Umeå kommuns allmänna villkor för bokningar av lokaler här.

Om inpassage eller tagg inte fungerar:

Vardagar dagtid:
Ring 090-161630.
fritid.bokning@umea.se, 090-161855 
Telefontid måndag – fredag 10.00 – 12.00

Kvällar och helger: 
Ring 070-850 65 36 och 070-850 65 37
Telefontid måndag-fredag kl 15.30-22.30, lördag kl 8-18 och söndag kl 8-21.

Vid övriga frågor

Stöckebygdens utveckling (äger och driver Mötesplats Stöcke):
E-post: info@motesplatsstocke.se
Jourtelefon vid akuta ärenden 090-77 29 20. Om vi inte svarar direkt ringer vi upp så fort vi kan.

Tänk på att det är du som bokat tiden som får betala utryckning av beredskap om det är handhavandefel från er.

Särskild information för matcher och cuper

Vid matcher, cuper och andra arrangemang ansvarar arrangören för idrottshall, läktare, omklädningsrum och övriga kringutrymmen.

En rekommendation kan vara att det finns två hallvärdar som välkomnar det gästan-de laget och visar omklädningsrum, samt finns tillgängliga i entrén under dagen för eventuella frågor.

Inpassage

 • Ledarna tar sig in med sina taggar 1,5 timme innan och 30 min efter bokningen.
 • Huvudentré och dörrar in till idrottshallen (5 st) hålls öppna 1,5 tim innan och 1 tim efter bokning för seniormatcher (röd) och arrangemang/cuper (blå), 1 tim innan och 30 min efter bokning för ungdomsmatcher (ljusröd).
 • Om matchen/cupen avslutas tidigare kan ledarna låsa dörrarna in till idrottshallen och huvudentrén genom att
  – för läsare med display: tagg och kod, sedan tryck x för dörrmeny, därefter tryck 5 för att öppna menyn, och sedan 5 igen för att låsa.
  – för läsare utan display: tagg och kod, sedan tryck *0*.

Övrig information

 • Grovstäda idrottshall, läktare, omklädningsrum och kringutrymmen.
 • Display till resultattavlan och mikrofoner förvaras i AV-rummet bredvid dörrarna in till idrottshallen. Viktigt att dessa återställs till AV-rummen och ej till de små tek- nikskåpen i idrottshallen.
 • Det finns en överenskommelse med restaurangägaren för Zanas taverna att det är ok att lagen säljer fika (fikabröd, kaffe och festis/dricka) under matcher, cuper och andra arrangemang på läktarbalkongen. Det är även ok att använda de bord och stolar som finns på läktarbalkongen för fikaförsäljning. Om det sker en förändring i överenskommelsen kommer Stöckebygdens utveckling att meddela Umeå Fritid det.
Rulla till toppen
Sök