Social hållbarhet

Från galen idé till social innovation

Det som 2015 började som en galen idé är idag att betrakta både som en unik anläggning men också en social innovation.   

  • Lokalt initierad landsbygdsutveckling
  • Förenade intressen och krafter med samnyttjande av resurser, lokaler och kompetenser
  • Samverkan mellan det ideella, offentliga och kommersiella
  • Sveriges första rörelserika offentliga anlägging
  • Lärande i flera steg. Vi dokumenterar allt vi gör och sprider våra lärdomar till andra. Vi hoppas kunna inspirera och hjälpa fler som önskar göra en liknande resa

Mötesplats Stöcke är en tillgänglig inkluderande, flexibel och jämställd anläggning. En anläggning för alla oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, religion eller intressen. Den är navet i bygden. Träffpunkten där tillväxt, service, samhörighet och framtidstro spontant uppstår, skapas och utvecklas.

Vi tänker globalt men jobbar lokalt för att stärka såväl personer som organisationer att våga satsa, utvecklas och växa. Allt för en levande bygd. Det skapas stolthet och gemenskap för boenden i bygden och väcker intresse och nyfikenhet hos våra besökare.

Vi vill helt enkelt att det ska vara attraktivt att bo, leva, verka och besöka Stöckebygden. Både nu och i framtiden. Att vara en del av något större och att vara med och skapa samhällsnytta är det som driver oss.

Rulla till toppen
Sök