Hållbarhet

Vår hållbara profil

Mötesplats Stöcke strävar efter att vara så hållbara som möjligt, för människan, för bygden och för planeten.

För kunna svara upp mot de tuffa och ytterst angelägna utmaningar som samhället står inför och som konkretiserats i FN’s 17 globala mål inom ramen för Agenda 2030 kommer inte konventionella lösningar, traditionella grupperingar eller vedertagna affärsmodeller att fungera. Det krävs nya, kreativa, konstruktiva och innovativa lösningar, nya synsätt och nya arbetssätt.

Mötesplats Stöcke är en unik anläggning på många sätt, från hur allt började – som ett lokalt initierat projekt för att tillgodse behov och skapa förutsättningar för lokal utveckling – till den fysisk byggnaden och de planerade verksamheterna där en tydlig hållbarhetsprofil kommer vara genomgående.

Med hållbara material, genomtänkta dispositioner av ytor, effektiv samordning av verksamheter och smarta tekniska lösningar kommer Mötesplats Stöcke kunna bli ett föregångsexempel när det gäller utveckling och uppförande av liknande anläggningar.

Vi tänker globalt, agerar lokalt och bygger samhället där vi bor.

Hållbarhet för oss

Målet är att hela Mötesplats Stöcke, både själva byggnaden men också verksamheterna som bedrivs i den, ska genomsyras av ett övergripande hållbarhetstänk med hänsyn tagen till samtliga tre hållbarhetsdimensionerna- ekologisk, social och ekonomisk. Detta är något vi ständigt arbetar med.

Tänker globalt - agerar lokalt

En övergripande vision är att skapa en miljö och en anläggning som stimulerar utveckling och lärande, rörelse och hälsa, kultur och skapande samt som driver hållbar utveckling. Vi arbetar med en tydlig koppling mot de globala målen inom FNs Agenda 2030 och vill ligga i framkant när det handlar om lokalt initierad landsbygdsutveckling.

Det är framförallt inom fyra av Agenda 2030-målen som vi tydligast ser att vi bidrar och gör skillnad.

Rulla till toppen
Sök