Utvecklingsresan

Utvecklingsresan för ledare i Stöckebygden

Vi tror det är ett framgångsrecept att bygga den nya mötesplatsen och samtidigt göra en utvecklingsresa med stöttning och utbildning riktat till de ledare som kommer bedriva verksamhet på platsen och ge den liv. Våra tankar, känslor och beteende påverkas mycket av den fysiska och sociala miljön, så när både Mötesplatsen designas med nya rörelsefrämjande lösningar och nyfikna ledare kan anamma ett mindset som präglas av rörelserikedom kan vi sannolikt åstadkomma stordåd.

Utvecklingsresan för ledare har pågått parallellt med bygget och fortsätter hela vägen fram till hösten 2023. Under den här första perioden, HT 2021, har vi gjort ett upprop bland Stöckebygdens idrottsledare som får möjlighet till djupdykande utbildning, praktiska workshops, extra stöd och erfarenhetsutbyten.

Change the game

Utvecklingsresan görs med Change the game och i samarbete med RF-SISU Västerbotten inom ramen för Stöckebygdens pågående Arvsfonden projekt: Rörelserika offentliga anläggningar. Till vår hjälp kommer vi även ha andra spännande experter. Vid frågor om utvecklingsresan, kontakta Grim Jernudd på grim@change-the-game.se.

Rulla till toppen