Utvecklingsresan för ledare i Stöckebygden

Vi tror det är ett framgångsrecept att bygga den nya mötesplatsen och samtidigt göra en utvecklingsresa med stöttning och utbildning riktat till de ledare som kommer bedriva verksamhet på platsen och ge den liv. Våra tankar, känslor och beteende påverkas mycket av den fysiska och sociala miljön, så när både Mötesplatsen designas med nya rörelsefrämjande lösningar och nyfikna ledare kan anamma ett mindset som präglas av rörelserikedom kan vi sannolikt åstadkomma stordåd.

 

Tidplan

Utvecklingsresan för ledare pågår parallellt med bygget av Mötesplatsen i Stöcke hela vägen fram till hösten 2023. Under den här första perioden, HT 2021, har vi gjort ett upprop bland Stöckebygdens idrottsledare som får möjlighet till djupdykande utbildning, praktiska workshops, extra stöd och erfarenhetsutbyten.

11/10 –Genomfördes uppstartsträff på Stöcke Idrottsplats 19.30-21.00. 

25/10 – Måndag kl 20.00-21.30. Fördjupning rörelserikedom. Workshop om användning av konceptet i praktiken. Dragonhallen med Grim. 

7/11 – Söndag kl 20.00-21.00. Digital introduktionsutbildning om ”Non-Linear Pedagogy” (NLP) med Mark O’Sullivan.

17/11 – Onsdag kl 19.00-21.00. Workshop NLP med O’Sullivan. I Stöcksjö skolans idrottssal.

V 48 Digital uppföljning NLP med O’Sullivan.

Läs mer om de genomförda aktiviteterna här: 

 

Upplägg 2021-23

Vi väntar medvetet med att forma en plan för våren 2022 tills efter årsskiftet. Vi har så mycket spännande insatser på gång och kan omöjligtvis förutspå vad vi kommer veta i januari, hur vi kommer att se på utmaningen då och vilka satsningar som känns mest värdefulla att initiera. Tillsammans med alla deltagare på Utvecklingsresan kommer vi under januari fundera ut vad kommande steg blir på Stöckebygdens resa mot ett rörelserikt samhälle. Sannolikt kommer nära samarbeten etableras med vårdnadshavare och skolan i byn, och säkerligen kommer det finnas möjlighet för dem som vill att i samband med invigningen av Mötesplats Stöcke prova på några av aktiviteterna vi skapat under hösten. 

Utvecklingsresan görs med Change the game och i samarbete med RF-SISU Västerbotten inom ramen för Stöckebygdens pågående Arvsfonden projekt: Rörelserika offentliga anläggningar. Till vår hjälp kommer vi även ha andra spännande experter. 

Skärmavbild 2021-10-13 kl. 14.49.49
Vid frågor om utvecklingsresan, kontakta Grim Jernudd på grim@change-the-game.se
Scroll to Top