Utvecklingsresan

Utvecklingsresan för ledare i Stöckebygden

Inom ramen för vårt Arvsfondsprojekt ”Rörelserika offentliga anläggningar” som pågått i tre år har vi genomfört en satsning som vi kallat för utvecklingsresan.

Den har i första hand vänt sig till idrottsledare i Stöcke IF. Vi har haft hjälp av Tom Englén och Grim Jernudd från Change the game som varit processledare och ansvarat för planering, upplägg och genomförande av utbildningsinsatserna.

Vår ambition har varit att bygga den nya mötesplatsen och samtidigt göra en utvecklingsresa med stöttning och utbildning riktat till de ledare som kommer bedriva verksamhet på platsen och ge den liv.

Utvecklingsresan startade hösten 2021, parallellt med bygget av mötesplatsen och pågick ända fram till hösten 2023. Deltagande ledare har fått möjlighet till djupdykande utbildning, praktiska workshops, extra stöd och erfarenhetsutbyten.

Uppstartsträff utvecklingsresan

På videon visas en av det träffarna ledarna i Stöcke IF hade med Change the game.

Stöckepärmen

Utvecklingsresan har resulterat i det vi valt att kalla ”Stöckepärmen”, som är en inspirationsbank med exempel på bra övningar och aktiviteter.

Vår förhoppning är att den ska hjälpa fler ledare att få inspiration till övningar och snabbare förstå fördelarna med att använda rörelserikedom/physical litteracy som metod.

https://sites.google.com/view/stockeparmen/startsida

Rulla till toppen
Sök