Ekonomisk hållbarhet

Små tillvägagångssätt gör stor skillnad

Genom hela byggprocessen hade vi som mål att bygga så smart, så flexibelt och så optimerat det bara går för att hålla nere kostnaderna och få ihop allt inom vår satta budgetram. Genom de tiotusentals ideella timmarna som lagts ner och sponsring har vi fått en byggnad med mycket funktion för pengarna.

Även under driften är den ekonomiska hållbarheten viktig. Både genom att säkra hyresgäster och andra intäkter, men också genom att effektivisera och hitta smarta lösningar på kostnadssidan.

Lokalekonomisk analys (LEA)
Redan vid starten av Mötesplats Stöcke gjorde vi en grön lokalekonomisk analys (LEA) för Stöckebygden. Syftet var att med hjälp av hårda fakta (statistik från SCB) och mjuka värden (framtagna av en arbetsgrupp bestående av representation från samtliga byar) kartlägga områdets resurser, utmaningar och möjligheter och skapa en bild av den lokala handelsbalansen.

Vi förväntar oss att Mötesplats Stöcke kommer bidra till att den lokala handelsbalansen vrids om mot ett mer hållbart lokalsamhälle och att det lokala näringslivet kommer utvecklas och stärkas.

Att aktivt och medvetet stärka den lokala bytesbalansen i positiv riktningen skapar det fler lokala arbetstillfällen, tar tillvara på de lokala resurserna, minskar miljö- och klimatbelatsningen och kan också leda till nya former för lokala investeringar.

Bättre hälsa
En annan stor övergripande effekt som vi förväntar oss Mötesplats Stöcke kommer bidra med är förbättrad hälsa och välmående. Både för boende i Stöckebygden, men även för andra som inspireras av våra lösningar och arbetsätt.

Ökad rörelserikedom, vilket innefattar ökad rörelsekompetens, självförtroende och motivation, ger inte bara bättre fysisk hälsa utan även bättre psykisk hälsa. Beräkningar idag visar att stillasittandet kostar samhället 6 miljarder om året.

Om Mötesplats Stöcke kan bidra till att morgondagens vuxna (dagens barn) har med sig ökad rörelsekompetens, bättre självförtroende och mer motivation, även om det  bidrar till en bråkdels ökad rörelse, så är vinsten för samhället miljontals kronor.

Rulla till toppen
Sök