Läktaren

Beskrivning

Vårt mål har varit att skapa en läktare med så lite barriärer som möjligt, som är inbjudande och öppen. Idrottshallens sportgolv, läktaren och läktargången ovanför hänger ihop och upplevs som en helhet.

För oss är läktaren en mycket viktig del av mötesplatsen. Vi är glada att vi byggde den hela vägen från sportgolvet upp till entrén då det både skapat en naturlig trappa och en social samlingsplats.

Läktaren i idrottshallen är byggd med minimala barriärer i över- och nederkant för att den ska kunna användas som en naturlig del av rörelseytan. Räckena i överkanten har målats svarta för att uppmärksamma nivåskillnaderna.

Linjerna från sportgolvet har väckts till liv och fortsätter upp för läktare, väggar och vidare ut i anläggningen både på nedre plan och uppe på läktargången och entrén.

Föregående bild
Nästa bild

Historien bakom läktaren

Barnen i Stöcke har under ett flertal workshops varit med i skapandet av Mötesplats Stöcke. De har bland annat byggt små prototyper för olika lösningar. Läktaren är ett exempel där vi inspirerats av barnens förslag till lösningar och bland annat byggt ett annorlunda utformat räcke.

  1. Vid workshops vårens 2019 byggde barnen olika prototyper för läktaren. De beskrev att det är tråkigt att bara sitta stilla på en läktare och titta på. Istället skulle det vara roligt med studsmattor längst upp, se bild. Utifrån de idéer som kom fram under workshopen skissade våra arkitekter på Arkinova fram några kreativa lösningar, se exempelskisser. Vi utredde dessa men kom fram till att de byggmässigt var för utmanande för oss att bygga.
  2. Istället försökte vi klura på en lösning för räcket längst upp på läktaren. Hur kunde vi utforma ett räcke som inte blev en barriär utan en rolig plats att vara på? Vi höll en workshop med barn från Stöcke skola våren 2021, se bilder, för att få hjälp med hur räcket skulle se ut och fungera.
  3. Med utgångspunkt från barnens idéer tog vi tillsammans med Arkinova, RF SISU, Helena Tobiasson och Change the Game fram ett förslag på räcke till läktaren.
  4. Selbergs Entreprenad byggde trädelarna och Stöcke svets utformade och monterade fast järndelen av räcket.
  5. Change the game hjälpte oss sedan att leka lite med linjerna i idrottshallen. Nya linjer beställdes från tryckeriet och klistrades fast på läktaren och vidare åt olika håll i anläggningen. Prova följ en linje och se var du hamnar!

Vårt varmaste tack

Stort tack till alla som varit med och förverkligat läktaren; barnen i Stöcke, Umeå kommun, Stöcke skola, Helena Tobiasson, Arkinova, Selbergs Entreprenad, RF SISU, Change the game, Persikomy, Vinnova, Stöcke svets och Arvsfonden.

Rulla till toppen
Sök