Rörelserikedom

Första anläggningen i Sverige

Idag rör sig barnen betydligt mindre än för bara 20 år sedan och trenden går mot ett allt mer stillasittande samhälle med sämre hälsa och färre tillfällen med rörelse och spontanidrott. Det vill vi förändra!

Därför har vi valt att bygga Sveriges första anläggning som är utformad med rörelserikedom som kompass. Vi vill inspirera, uppmuntra och göra rörelse till en del av vardagen. I praktiken innebär det att hela vår byggnad och utemiljö är utformad för att främja rörelse och aktivitet. Det är inte bara idrottshallen och gymmet som ska bjuda in till rörelse, utan även våra gemensamma ytor som exempelvis entrén, korridoren och läktaren. 

Tillsammans med barnen i Stöcke har vi skapat olika typer av rörelsefrämjande lösningar, exempelvis vår trappa som byggts bredare än en vanlig trappa med en flexibel del för transport upp och ner.

Vi har skapat en byggnad som uppmuntrar till rörelse på alla ytor, under alla tider och för alla åldrar – året runt!

Våra rörelsefrämjande lösningar

På bildspelet visas några av det rörelsefrämjande lösningar som vi applicerat i Mötesplats Stöcke.

Rörelseberget
LÄS MER
Fönstret
LÄS MER
Trappan
LÄS MER
Korridoren
LÄS MER
Rutschkanan
LÄS MER
Läktaren
LÄS MER
Ribbstolarna
LÄS MER
Längdhopp
LÄS MER
Hjärtat
LÄS MER
Kan du hoppa högre än...
LÄS MER
Twister
LÄS MER
Under trappan
LÄS MER
Släng dig i väggen
LÄS MER
Dekaler
LÄS MER
Poängkastning
LÄS MER
Föregående bild
Nästa bild

Medskapande processen

Redan från starten av arbetet med Mötesplats Stöcke har barnen varit delaktiga i den behovsanalys som legat till grund för vision och planering.

Vi har under processen genomfört öppna workshops, intervjuer, enkäter och möten i mindre grupper för att inventera behov, hitta idéer till lösningar och engagera de framtida användarna.

Barnen har även varit med och designat och producerat praktiska inslag i anläggningen såsom krokar och lamparmaturer.

Våra samarbetspartners

RISE är ett svenskt forskningsinstitut som arbetar aktivt inom bland annat hälsa, samhällsutveveckling och teknologi. Rörelserikedom är en viktig pusselbit som kan bidra med ett mindset och en riktning mot ett friskare, mer jämlikt och hälsosamt liv. I Mötesplats Stöcke tittar RISE på samspelet mellan teknik och fysisk rörelse genom rörelsefrämjande prototyper.
Fredrik Nilbrink
RISE
Genom att utveckla Change the game till ett rörelserikt kunskapscentrum är vi med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom rörelserikedom. Vi brinner för att med rörelserikedom som kompass bidra till att alla får samma förutsättningar till att må bra och skapa sin bästa livsresa.
Tom Englén
Verksamhetsledare, Change the game
För Arkinova är det viktigt lyfta frågan om rörelserika miljöer för barn som en av många hållbarhetsaspekter när vi går in i nya projekt. I Mötesplats Stöcke har vi fått möjlighet att utforska miljöer för rörelse i en flexibel idrottsanläggning där vi också varit delaktiga i den tidiga planeringsprocessen tillsammans med Stöckes barn och unga.
Julia Samberg
Arkitekt, Arkinova
Enkelt uttryckt så jobbar jag för att alla barn ska kunna, vilja och våga röra på sig i alla miljöer.
Robert Lindberg
Koordinator, Rörelsesatsningen i skola- RF SISU Västerbotten
Som forskare och praktiker är jag väldigt glad över att få vara med i arbetet med att utforska och bygga miljö för ett ökat rörelseutrymme – något Mötesplats Stöcke gör. I ord och handling behöver vi hitta nya sätt att både prata om och vara i rörelse och vila. Deltar i arbetet tillsammans med barn och unga genom deltagande design.
Helena Tobiasson
Biträdande lektor i Innovation, Design och Teknik på Mälardalens Högskola
RISE är ett svenskt forskningsinstitut som arbetar aktivt inom bland annat hälsa, samhällsutveveckling och teknologi. Rörelserikedom är en viktig pusselbit som kan bidra med ett mindset och en riktning mot ett friskare, mer jämlikt och hälsosamt liv. I Mötesplats Stöcke tittar RISE på samspelet mellan teknik och fysisk rörelse genom rörelsefrämjande prototyper.
Fredrik Nilbrink
RISE
Genom att utveckla Change the game till ett rörelserikt kunskapscentrum är vi med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom rörelserikedom. Vi brinner för att med rörelserikedom som kompass bidra till att alla får samma förutsättningar till att må bra och skapa sin bästa livsresa.
Tom Englén
Verksamhetsledare, Change the game
För Arkinova är det viktigt lyfta frågan om rörelserika miljöer för barn som en av många hållbarhetsaspekter när vi går in i nya projekt. I Mötesplats Stöcke har vi fått möjlighet att utforska miljöer för rörelse i en flexibel idrottsanläggning där vi också varit delaktiga i den tidiga planeringsprocessen tillsammans med Stöckes barn och unga.
Julia Samberg
Arkitekt, Arkinova
Enkelt uttryckt så jobbar jag för att alla barn ska kunna, vilja och våga röra på sig i alla miljöer.
Robert Lindberg
Koordinator, Rörelsesatsningen i skola- RF SISU Västerbotten
Som forskare och praktiker är jag väldigt glad över att få vara med i arbetet med att utforska och bygga miljö för ett ökat rörelseutrymme – något Mötesplats Stöcke gör. I ord och handling behöver vi hitta nya sätt att både prata om och vara i rörelse och vila. Deltar i arbetet tillsammans med barn och unga genom deltagande design.
Helena Tobiasson
Biträdande lektor i Innovation, Design och Teknik på Mälardalens Högskola
Rulla till toppen
Sök