Rörelserikedom

Att inspirera till möten och rörelse för en bättre framtid. Tillsammans.

Första anläggningen i Sverige

Vi bygger Sveriges första anläggning som är utformad med rörelserikedom som metod.

Idag rör sig barnen betydligt mindre än för bara 20 år sedan och trenden går mot ett alltmer stillasittande samhälle med sämre hälsa och färre tillfällen med rörelse och spontanidrott. Det vill vi motverka!

Vi vill inspirera, uppmuntra och göra rörelse till en del av vardagen. I praktiken innebär det att hela vår byggnad och utemiljö är utformade för att främja rörelse och aktivitet. Det är inte bara idrottshallen och gymmet som ska bjuda in till rörelse, utan även våra gemensamma ytor som exempelvis entrén, korridoren och läktaren.

Tillsammans med barnen i Stöcke har vi skapat olika typer av rörelsefrämjande lösningar, exempelvis vår trappa som byggs bredare än en vanlig trappa med en flexibel del för transport upp och ner.

Vi skapar en byggnad som uppmuntrar till rörelse på alla ytor, under alla tider och för alla åldrar – året runt!

3D-visualisering: Arkinova, Umeå

Medskapande processen

Redan från starten av arbetet med Mötesplats Stöcke har barnen varit delaktiga i den behovsanalys som legat till grund för vision och planering.

Vi har under processen genomfört öppna workshops, intervjuer och möte i mindre grupper för att inventera behov, hitta idéer till lösningar och engagera de framtida användarna.

Våra samarbetspartners

Våra rörelsefrämjande lösningar

Vi skapar en byggnad som uppmuntrar till rörelse på alla ytor, under alla tider och för alla åldrar – året runt!

Nedan visas några exempel på rörelsefrämjande lösningar som vi kommer testa i Mötesplats Stöcke.

Visualiseringar: Arkinova 

Rutschkanan2
Strumpan1
Strumpan2
Klätterberg1
Korridor1
Trappan1
Entré2

Andra pågående satsningar

Nedan hittar ni länkar till några andra projekt kring rörelserikedom som pågår runt om i landet just nu. 

Scroll to Top