Medskapande process

IMG_2433
IMG_0207
IMG_2416
IMG_0210
IMG_9230
IMG_8909 2
IMG_8896 2
IMG_6460
Image
155580747_4313406185339705_3805081158755432778_n
195025058_2883664408559600_966206511390445277_n
196594283_227389692216406_301592336594846996_n
195489641_316797456760833_8873066334619218855_n
196427872_299252298585331_3184364071121175916_n
Armaturer3
Armaturer2
Armaturer4
armaturer9
armaturer6
armaturer7
Armaturer1
armaturer5

Barnen i Stöcke har under ett flertal workshops varit med i skapandet av Mötesplats Stöcke. De har praktiskt provat sig fram genom att bygga prototyper av rörelsefrämjande lösningar. Några av barnens idéer kommer att testas i anläggningen.

Vi har både involverat de yngre barnen på låg och mellanstadiet (6-12 år) och de äldre ungdomarna (13-25 år) som inte längre går i Stöcke skola.

Några genomförda aktiviteter

Hösten 2016 gjordes en enkätundersökning i bygden för att inventera behovet och skapa en bättre bild av vilka förutsättningar och möjligheter projektet hade.

Enkäten anpassades och genomfördes sedan med barnen i klass 1-6 på Stöcke skola samt med klass 5 och 6 på Stöcksjö skola.

• Våren 2017 besökte representanter från projektgruppen klasser på Stöcke skola där barnen i grupp fick- utifrån sina egna behov och önskemål- rita upp och illustrera hur de skulle vilja att Mötesplats Stöcke skulle se ut och fungera.

• Under 2019 har tre workshops med barnen i Stöcke skola hållits där de har getts möjlighet att fundera på vad begreppet rörelserikedom kan betyda för dem och praktiskt provat sig fram genom att bygga prototyper av idéer om hur rörelserikedom kan ges utrymme i formgivning av miljön.

• Vintern 2020 fick vår ungdomsgrupp prova snögraffiti och även fundera på hur de vill att Mötesplats Stöcke utformas.

• Våren/sommaren 2021 hade vi workshop med barn från Stöcke skola om våra rörelsefrämjande lösningar. Workshopen bestod av fem olika stationer innehållandes bl.a VR-teknik, en balansplatta som styr intrekation i digitalt spel och rita med ljus där interaktion sker via ficklampa som genom fri rörelse i ett mörkt rum skapar konst. Utomhus fanns en station med fokus på hur man stimulerar rörelse på läktaren och en station med fokus på en framtida scen, där eleverna också fick prova olika roller och sätt att göra entré på en scen. 

 

• Hösten 2021 

Tillsammans med barn, unga och familjer från bygden har vi genomfört en mängd olika delar som alla bidrar till att bygga Mötesplats Stöcke till bygdens gemensamma anläggning med spår av rörelse. Vi har bland annat bakat, sågat, målat, ritat och täljt krokar i trä.

Fysisk aktivitet och Rörelserikedom rymmer även fler rörelser och aktiviteter än sport, träning och lek.

Vi besökte fritids på Stöcke skola och målade våra lamparmaturer som ska utsmycka omklädningsrummen. Vi anordnade också en bakworkshop med några ungdomar där syftet var att ta fram ett recept och provbaka en bakelse eller liknande som kan bli en del av det man förknippar Mötesplats Stöcke och bygden med. Denna bakelse vill vi även kunna sälja i anläggningens café framöver. 

Under hösten besökte vi också barnen på fritids som tog fram skisser på olika modeller av hängare som vi sedan tillsammans med en finsickare, tillverkade riktiga krokar av. Dessa krokar kommer utsmycka väggarna i Mötesplats Stöcke.

Vi hann även med ett platsbesök i Mötesplats Stöcke med vår referensgrupp från Stöcke skola 15 november. Syftet var att på plats tillsammans med barnen som har varit med i utvecklingen av prototyperna få ta del av barnens första intryck, även om allt inte var färdigt vid besöket.

Scroll to Top