Stöckebygdens utveckling

Om föreningen

Stöckebygdens utveckling Ekonomisk förening är den juridiska person som bildades 2017 för att på ett mer professionellt och effektivt sätt kunna jobba vidare med idén kring Mötesplats Stöcke. 

Att företagsformen blev just en ekonomisk förening har flera anledningar; för det första attraheras vi av den demokratiska aspekten, att det är en bolagsform som bygger på samverkan och gemensamt engagemang. Den andra är att vi redan tidigt i processen hade kontakt med Coompanion Västerbotten som är experter på just kooperativ samverkan, landsbygdsutveckling och ekonomiska föreningar. 

Inom ramen för Stöckebygdens utveckling bedrivs ett antal typer av verksamhet men tyngden har hela tiden legat på arbetet med Mötesplats Stöcke. 

Förutom Mötesplats-anläggningen förvaltar och driver föreningen sedan årskiftet 2020/2021 även Stöcke Bygdegård. I bygdegården bedrivs det dagtid personalkooperativ förskola och under kvällar och helger går det att boka lokalen för egna arrangemang. 

Mer om bygdegården hittar ni på den egna sidan här

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Rulla till toppen
Sök