Pågående projekt

Rörelserika offentliga anläggningar

Sedan November 2020 driver vi ett treårigt Arvsfondenprojekt som heter Rörelserika offentliga anläggningar. Projektet ska utveckla miljöer och aktiviteter som stödjer, utforskar och stimulerar rörelserikedom för målgruppen barn och ungdomar 0-25 år.

Genom att lyfta in målgruppens tankar och idéer redan i planeringstadiet av offentliga aktivitetsytor är målet att öka såväl deltaktigheten som nyttjandet av anläggningar och rörelseytor. Vi använder metoden Deltagande design med ett särskilt fokus på att uppmärksamma de särskilda förutsättningar som barn och unga har på landsbygden- där man ofta behöver fylla många behov.

Ett vidare mål med projektet är att bidra med riktlinjer och checklistor till samhällsplanerare, arkitekter, beställare och utförare av rörelseytor på landsbygden där barn och ungas behov utgör normen. Vår mötesplats och våra rörelseytor ska vara inspirerande för andra landsbygder i Sverige. Checklistor och riktlinjer som tas fram i projektet ska spridas genom föreläsningar, webbinarium, workshopar och utbildningar och kan användas fritt av kommuner och andra som planerar för liknande rörelseytor.

Läs mer om rörelserikedom och våra rörelsefrämjande lösningar här.

Träd barn

3D Visualisering: Arkinova 

Scroll to Top