Bakgrund

Tillvägagångssätt

Våren 2021 genomförde vi en enkätundersökning på Stöcke Skola som innebar att eleverna fick självskatta sin attityd kopplat till rörelse. I enkätundersökningen framgick bland annat att 69% av de tillfrågade eleverna ser framemot att prova nya idrotter och rörelser, så det försöker vi tillmötesgå genom utvecklingsresan. Samtidigt ser 31% inte framemot att pröva nya idrotter och rörelser och det vill vi ändra på.

Vi ska som första samhälle försöka skapa bättre utvecklingsmiljöer för våra barn och unga med rörelserikedom som kompass.

Vi vet också att

  • Stillasittandet bland barn och unga ökar 
  • 22 % av tjejer och 44 % av killar rör på sig 1 timme om dagen 
  • Barn börjar och slutar idrotta i allt tidigare ålder. Största åldersgruppen är 11 års ålder.
  • Inflyttning till landsbygden förutsätter en attraktiv boendemiljö
  • Studier visar att barn och ungas rörelserikedom begränsas 

Ett folkhälsoproblem

Ovanstående indikerar på ett folkhälsoproblem och en samhällsutmaning, genom brist på fysisk aktivitet så kommer vår hälsa och välbefinnande försämras. Därför jobbar vi med rörelserikedom som kompass genom utvecklingsresan, för att rörelserikedom som koncept innefattar lusten, förmågan och möjligheten att röra på sig.  

En attraktiv boendemiljö på landsbygden är också en förutsättning för inflyttning och en betydande faktor för att vilja bo och verka på landsbygden. Eftersom Stöcke är en bygd 1 mil utanför Umeå på tätortsnära landsbygd är det därmed av högsta prioritet att bygden också är en levande bygd och inte bli en så kallad ”sovande bygd” gentemot Umeå tätort. Här är föreningslivet, anordnade aktiviteter och en mötesplats att samlas vid förstås väldigt viktiga.  

Som ett sidospår till utvecklingsresan bistår också Change the game projektet med kunskap och erfarenhet om hur fysiska miljöer kan utformas för att främja rörelserikedom. Vi tror att det finns mycket fördelar med att utveckla platsen och samtidigt utbilda personer som kommer att bedriva verksamhet där. 

Här har vi bland annat tagit fram en matrix kring vad man bör tänka på när fysiska miljöer utformas. Matris har fungerat som ett verktyg när vi gjort en genomlysning av anläggningens rörelsemöjligheter och utbud för människors olika intressen, d.v.s vi vill tillmötesgå olika målgrupper beroende på vilka behov de olika målgrupperna har. 

Rulla till toppen
Sök