Stor mataktör satsar utanför Umeå – testar ny servicelösning

Tillsammans med lokala aktörer genomför Coop Nord en förstudie kring en innovativ lösning för dagligvaruförsörjning i Stöcke utanför Umeå.

Genom att kombinera dagligvaruhandeln befintliga funktioner för lager, logistik och e-handel med en lokal servicepunkt hoppas man kunna skapa en framtidssäkrad modell för att på ett hållbart sätt erbjuda dagligvaror till boende även utanför stadsgränsen.

De enkätundersökningar som gjorts under arbetet med Mötesplats Stöcke- det allaktivitetshus som planeras i centrala Stöcke- har visat på stor efterfrågan av lokal service. Att inte behöva ta si in till staden för att till exempel kunna handla mat eller hämta paket, berättar Linn Alexandersson, Stöckebygdens utveckling, som är en del av det nya initiativet.

-Vi ser det både som en intressant vidareutveckling och som ett komplement till vår befintliga e-handelslösning, berättar Joakim Fors, affärsutvecklingschef vid Coop Nord.

Konceptet fungerar som så att kunden gör sin beställning och betalar sina varor via företagets hemsida, men istället för att åka till sin Coop-butik och hämta varorna på vägen hem, körs de ut till den lokala servicepunkten i Stöcke.

Det här är endast ett utdrag ur artikeln. Läs hela artikeln via VK här. (Plusartikel)

Rulla till toppen
Sök