Mötesplats ”Stöcke” – från två mammors idéer till verklighet

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Det som började med två mammors funderingar kring en lokal lösning för barnens idrottsutövande blev startskottet på något som idag blivit ett mycket större projekt.

Välkommen till ett webbinarium med information och samtal om projektet Mötesplats Stöcke.

Den övergripande visionen för Mötesplats Stöcke är en fysisk samlingspunkt ett aktivitetshus med fokus på rörelserikedom – en byggnad som bland annat innehåller idrottshall, gym, café, butik samt andra typer av både allmänna och kommersiella lokaler. En dynamisk, flexibel och hållbar anlägg- ning som erbjuder ett brett utbud av både aktivitet- er och funktioner. Genom en unik kombination av ideella, kommersiella och offentliga krafter skapas en mötesplats för alla.

Initiativet kommer från bygden, det är de lokala behoven som styr och det gemensamma engagemanget och delaktigheten som driver processen framåt. Med en gemensam målbild – att göra bygden till en mer attraktiv plats att bo, verka i och besöka – och genom att tillvarata, samordna och utveckla idéer, kompetenser och resurser från olika personer/sektorer/branscher/organisationer skapas en katalysatoreffekt där ett plus ett blir tre. Eller sju. Eller ännu mer.

Du är välkommen att ta del av historien från idé till genomförande av projektet!

26 maj 2021 kl 18.30-20

Kursplats: Teams

Kursledare: Johan Strömqvist, idrottskonsulent, johan.stromqvist@rfsisu.se alt tel 010-476 48 58

Kostnad: Gratis, anmälan krävs

Anmäl dig här senast 23/5!

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1496083?fbclid=IwAR3xJuBOBCliNIMd06kfwwZnun34LUslGUKZcSgUIHWvE0yZ5vxQVDM-sfU

page1image60085120

Rulla till toppen
Sök