Mötesplats Stöcke, ett gott exempel under konferensen om Socialt Byggande

Den 18-19 November genomförs den nationella konferensen om Socialt Byggande utanför Göteborg.

Maria Bergstén som är projektledare för Mötesplats Stöcke kommer vara på plats och representera Mötesplats Stöcke som gott exempel i ett seminarium som handlar om finansiering och byggekonomi.

Finansering anses ofta vara ett stort hinder som många får kämpa med när man bygger socialt. Under seminariet kommer Maria prata om vilka utmaningar som vi hanterat genom byggandet av Mötesplats Stöcke samt hur vår resa möjliggjorts. Det kommer även presenteras goda exempel från andra likande byggemenskasprojekt som pågår idag.

Förhoppningen med seminariet är att inspirera till möjliga finanseringsmetoder och sprida erfarenhet och lärdomar.

Seminariet börjar kl.10.30 och håller på till kl.12.30

Läs mer om programet för konferensen här: https://socialtbyggande.se/program/#toggle-id-12

Rulla till toppen
Sök