Mingelbilder från Invigningen

Tack för en fantastisk invigning! Fastnade du på någon av mingelbilderna?