Föreläsning Träffpunk Idrott

I mars var ordförande och projektledare Maria Bergstén samt aktivitetsledare Nora Filipsson på besök i Göteborg där de medverkande på konferensen Träffpunkt Idrott. Som första offentliga anläggning i Sverige att bygga med rörelserikedom som kompass berättade dem om de allaktivitetshus som idag står klart och hur vägen dit sett ut.

Konferensens tre dagar var uppdelad i fyra olika teman – fysisk aktivitet, anläggning/plats, politik och bad. Dagarna gav många nya kontakter och inspiration om hur andra platser gått tillväga.

På bilden syns från vänster Cecilia Eriksson – handläggare på Arvsfonden, Maria Bergstén – ordförande och projektledare och Nora Filipsson – aktivitetsledare

På bilden syns från vänster Nora Filipsson och Maria Bergstén när dem håller i föreläsningen under konferensen.

Rulla till toppen
Sök