Beviljat stöd från Arvsfonden

Vi har fått beslut om att Allmänna Arvsfonden kommer ge oss ett stöd för delar av utemiljön!

Stödet är till för en nybyggnation av lekyta på framsidan som ska locka barn till spontan lek och rörelse. Nu inväntar vi våren då vi får påbörja nästa steg med att färdigställa en lekpark tillsammans med barnen och deras önskemål!

Rulla till toppen
Sök