Evenemanget äger rum den 29 juni

Balsamindagen

Lördag den 29/6 kl. 10.00 välkomnas alla som vill till en introduktions träff och fältdag med start på mötesplatsen. Länsstyrelsens representant föreläser om invasiva växten Jättebalsamim, därefter bekämpar/plockar vi balsaminer på egen eller samfälld mark. Bubäcken är prioriterad.

Avfallssäckar tillhandahålls och Länsstyrelsen bjuder på fika.

Vi ses!

/Stöcke Samfällighetsförening via Mötesplats Stöcke

Rulla till toppen
Sök