Rutschkanan

Steg 1

Med Mötesplats Stöcke vill vi addera en dimension – nyfikenheten och viljan till rörelse genom arkitektoniska innovationer. Detta kan innefatta både utformningen av själva byggnaden och dess utemiljö men också placering av byggnaden och funktioner samt användningen av interiöra och exteriöra element. Vi utforskar, tolkar och omsätter begreppet Rörelserikedom i handling och i faktiskt görande.

Något som tidigt  togs upp i workshopen med barnen på Stöcke skola var att det borde finnas ett alternativt sätt till att förflytta sig mellan våningar som står i kontrast till att gå i trappan eller ta hiss. Ger en mer varierad rörelse som även inkluderar armar och händer, bål och balans.

I en av barnens modeller framgår att någon form av vertikal förflyttning skulle uppskattas. Modellen är formgiven som ett träd som går att klättra upp i och på så sätt nå nästa våning/nästa nivå.

Steg 2

Att ta sig mellan våningar på ett annorlunda sätt kände vi var givet i en anläggning som ska uppmuntra till rörelse. Vi spånade internt och tog idén vidare. I dialog med flera lekutrustningsföretag tittade vi bland annat på möjligheten att ha en rutschkana inomhus mellan våningarna och vår arkitekt  Akrinova fick i uppgift att skissa in en rutschkana och hur det skulle kunna se ut vilket framgår av bild två.

Steg 3

Efter att ha tagit diverse byggtekniska frågor i beaktande och fört dialog med bygginspektörentog vi beslutet att implementera en rutschkana mellan våningarna till barnens stora förtjusning. Rutschkanan är också en del av den digitala installationen som tillhör rörelseberget vilket innebär att när barnen åker i rutschkanan låter det. Det beror på att vi ihop med RISE har installerat en rörelsesensor i rutschkanan som känner av när någon åker. Som en uppväxling på det digitala lagret är vår ambition framöver att mäta hur många åk som görs i rutschkanan varje dag för att därefter visualisera det på den digitala skärmen i entrén. Förhoppningen är att det ska uppmuntra barnen till att komma upp i x antal åk för att därefter få en rolig överraskning/uppmaning. 

 

 

 

4BED440C-9900-428C-9274-9B3C6DBC9828
Scroll to Top