Orbital Shower installeras i Sveriges första hållbara anläggning med rörelserikedom i fokus

Våren 2022 invigs Mötesplats Stöcke, ett allaktivitetshus på 2500 kvadratmeter utanför Umeå där lokala krafter har samlats för att inspirera  barn och ungdomar att bryta stillasittandet och göra rörelse till en större del av vardagen. Mötesplats Stöckes vision är att stimulera rörelse, hälsa, lärande, skapande och hållbar utveckling. När allaktivitetshusets omklädningsrum nu tar form blev det naturligt att välja Orbital Shower- världens enda verkligt hållbara duschsystem.

”Genom att installera Orbital Systems duschar kommer Mötesplats Stöcke både att förbruka mindre vatten och nyttja mindre energi, vilket känns fantastiskt bra!”

Linn Alexanderssson

Mötesplats Stöcke

Att tänka hållbart utifrån alla vinklar är grundläggande för Mötesplats Stöcke. Mötesplats Stöcke strävar efter att göra så miljömedvetna val som möjligt och vill vara ett föregångsexempel när det gäller hållbart byggande. Orbital Shower tar hållbarheten ytterligare ett steg. Med så mycket möjlighet till rörelse kommer det att svettas en hel del på Mötesplats Stöcke. Stor vikt har därför lagts vid fräscha och funktionella omklädningsrum där 18 st Orbital Shower nu kommer att installeras.

Linn Alexandersson fortsätter:
– Vi vill kommunicera att vatten är inte är en oändlig resurs och besökare och skolelever kommer nu kunna uppleva de positiva effekter Orbital Systems produkter har på vattenförbrukningen. Vi hoppas även att duscharna ska bidra till ökat intresse för klimat- och miljöfrågor i allmänhet.

Det innovativa och hållbara duschsystemet från Orbital Systems sänker vattenförbrukningen med upp mot 90 % och energiåtgången med upp till 80%, jämfört med en vanlig dusch. Det är mycket vatten, energi och pengar som sparas redan från dag ett då Mötesplats Stöcke slår upp dörrarna under våren 2022.

”Det är en ära att få bidra till detta innovativa hållbarhetsprojekt med vår kunskap kring hållbar
vattenförbrukning.”
Peter Bixe

VP Sales/Marketing, Orbital Systems

Rulla till toppen
Sök